3 Rabi' al-Akhar 1440 | En | FrDeId
Gelişmiş Arama
İman Esasları Toplum ve Aile Ticaret ve İş Hayatı Ahlak ve Edeb Suçlar ve Hükümleri Örf ve Adetler Güncel Meseleler İbadetler

Süte hile katmak

a kayıtlı soruyu inceledik, soru şöyle:
Büyük süt ürünleri üreten şirketlere süt tedarikçiliği yapıyorum. Bu şirketler sütün sağılma anında ki 13 derecelik asit oranında olmasını istiyorlar. Ancak sağıldığı andan tüccarlar aracılığıyla bana ulaşıp soğutuculara girene dek geçen süre içerisinde bu asit oranı ortalama 20 ye yükselmektedir. Bu durumda şirketler bunu kabul etmemektedirler. Bu durumda ki bunu bana tedarik eden ve piyasada bulunan tüm süt dağıtıcıları aynı şeyi yapmaktadır, asit oranını düşürmek için süte nişadır katmak durumunda kalmaktayım. Ya da nişadır yerine soda katarak asit oranını istenilen orana çekebiliyorum. Bunu benden satın alan şirketlerin bilgisi dahilinde yapmaktayım ayrıca bana getiren bazı tedarikçilerden de ben bu şekilde satın alıyorum. Hatta bazılarının bana su katılmış ve içinde istenilenden fazla asit içeren sütleri de almak durumunda kalıyorum. Bu maddeleri katmak mubah mıdır? Şayet mubah ise bunun oranı nedir? Suyu sütle karıştırmak caiz midir?
 

Cevap : Fatwa Council

    Konunun bilimsel uzmanları ve Bilimsel Araştırmalar Merkezi Gıda ve Beslenme Sanayi Araştırmaları Şube Başkanı Prof Dr. İle yaptığımız istişare sonucunda şu sonuç ortaya çıkmıştır: Serbest ya da yasak olması açısından kanunlar ve denetleme Mısır ve dünya standartları yasaları yasaları süte şeklini değiştirecek herhangi bir ek madde katmayı yasaklamaktadır. Sütte hayvanın memesinden çıkışından itibaren kimyasal ya da doğal olsun zararlı olsun ya da olmasın herhangi bir değişiklik yapmak ne oranda olursa olsun suç kapsamına girmektedir. Bu yasalara aykırı davranmak en azı süte el konulması olmak kaydıyla cezayı müeyyideyi gerektiren farklı uygulamalar getirmektedir.
    Sıvı süt ürünlerinden kullanımına izin verilmiş olanların durumuyla ilgili daha net olması açısından şu durum söz konusudur:
    Sütün tarifi: memeli hayvanların süt bezlerinden çıkan ve asit oranı laktik asit olarak % 0.16- 0.17 arasında takdir edilmiş olan sıvıdır.
Kimyasal terkibi şu şekilde nitelenmiştir:
--Su oranı % 87 olarak belirlenmiştir.
-- Karbohidrat oranı % 4.5- 5 olup (süt asidi- laktoz asidi)
-- Yağ % 3- 3.5 ( inek sütü) ve % 5.5- 9 ( manda sütü)
-- Protein % 3.3 (inek sütü) ve % 4.5 ( manda sütü)
-- Mineraller ( kalsiyum) 120 mlg / lt ( inek sütü) ve 108 mlg / lt ( manda sütü)
-- Bunlara ek olarak bazı vitaminler ve az oranda madeni tuzlar vardır.
Sütün soğutulmuş ve pastörize edilmiş olarak kullanılmasını gerekli kılan yasaların şekli böyledir.
    Daha fazla bilgilenmek için bilimsel başvuru eserlerinde yine yasalarda ve bazı kişilerin tanımlamalarında hile yollarını anlatmak istediğimizde şunu yapabiliriz :
 

1- Su ile hafifletmek ya da kaymağının bir kısmını almak
2- Süte kaymağı yağı alınmış sütü eklemek
3- Süte daha kıvamlı ve kalın gözükmesini sağlamak için nişasta gibi maddeler katmak
4- Ölçüm sırasında yüksek değeri yüksek göstermesi için az miktarda yemeklik tuz ya da şeker katılabilir bununla aynı zamanda ağırlıkta yapılmış olur.
5- Anato gibi manda sütünü inek sütüne benzetmek maksadıyla içine bir takım buna benzer maddeler katılabilir.
6- Formalin, boraks, hidrojen oksit gibi korumaya yönelik maddeler atılabildiği gibi, karbonat, sodyum bikarbonat, soda ya da nişadır ya da bazı antibiotikler bile atılabilir.
7- Hatta bazıları bayat süte az miktarda süt tozu katarak tazelik görünümü vermeyle sütü taze şekle büründürme işlemine bile girişebilirler.
 

    Süte hile katmayla ilgili olarak bu hileler ve bunun dışındaki hileler henüz tanınmayan bazı araçlar kanun tarafından meşru ve istenilen bir şey olarak kabul edilmesi mümkün olmadığına ek olarak bunların üzerine birçok sorunda sıralanmış olur bunlar şu şekilde özetlenebilir:
 

1- Farklı hile yöntemlerinin farklılığıyla birlikte yapılan hilelere göre ortaya çıkan çok sayıda hastalıklar.
2- İçine hile katılmış olan sütün besin değerinin iyice düşmüş olması
3- İçine bozulmadan koruma maddesi ya da kimyevi maddeler ya da antibiotikler atılmış olan sütün mayalandırmada ya da peynir yapımında ya da başka herhangi süt ürünlerinden birinin üretiminde karşılaşılan sorunlar.
Özet : 

Memeden çıktığı şeklin dışında süte dışarıdan başka her hangi bir şey katmak caiz değildir. Bu katılacak olan şey ister sağlığa zararlı olsun ya da olmasın ya da ne oranda olursa olsun. Bu kanun ve yasaların belirlemiş olduğu standartlara ve bilimsel görüşe uygun belirtilmiş bir görüştür. Burada merkezin raporu bitiyor.

     Genel olar hile haram kılınmış olup özelde de yiyeceklerde insanların yemeklerinde ve gıda maddelerinde özellikle de çocuklarının gıdalarında hileye ve hurdaya kalkışmak haramdır. Konuyla ilgili olarak gelen hadisler içerisinde Müsim’in ebu Hüreyre’den rivayet edilen bir hadiste Peygamber Efendimiz ( Sallahu aleyhi ve sellem) şöyle buyuruyor: “ Bizi aldatan bizden değildir.” Yine ebu Hüreyre Medine’nin Harra adlı bölgesinde süte su katan birini görür ona “Sana kıyamet günü bu suyu sütten ayır denildiğinde nasıl yapacaksın?” diye dediği rivayet edilir. Bunu Beyhaki ve İsfahani Münzirinin Tergib ve Terhib’de Sorun yok (la be’se bihi) dediği bir isnad ile rivayet ederler. Tüm bunlardan ve bunların dışındaki gelen bilgilere göre Amonya ve benzerleri olan belirli bir oranda sütün asitlenmesinden koruyan maddeleri kullanmak caiz değildir. Satışı sırasında süte doğal bir takım maddeler katmak ta caiz değildir

 


Allah (Celle Celaluhu) en iyi bilendir

Ana Sayfa Kurumumuz hakkında Fetva Talebi Site Haritası Öneriler Bizi Arayın