14 Rabi' al-Awwal 1440 | En | FrDe | RuId
Gelişmiş Arama
İman Esasları Toplum ve Aile Ticaret ve İş Hayatı Ahlak ve Edeb Suçlar ve Hükümleri Örf ve Adetler Güncel Meseleler İbadetler

Taksitli satış

ıtlı soruyu inceledik, soru şöyle: Şahıs iş yerlerinden mal satın alıyor ve malı taksitle alacak olana satıyor. Yani müşteri kendisine gelip belli bir malı belli bir ticarethaneden istediğini bildiriyor sonra bu kişi gidip müşteriyle birlikte malı satın alıyor ardından malın değerini takside bağlayıp peşin verdiği fiyattan daha pahalıya satıyor. Şunun da bilinmesinde fayda olabilir bu kişinin kendisine ait herhangi bir dükkanı, deposu ya da ticaret hanesi yoktur. Böyle bir alışverişin hükmü nedir?

Cevap : Professor Dr Ali Gooma

    Şeri olarak kabul edildiği üzere vadeli satışlarda malın değerinin üzerine vade farkı koymak sahihtir. Cumhur Fukaha’nın görüşüne göre şeri olarak belirli bir süreye karşılık bedelde fazlalık yapmak caizdir. Çünkü bu tür bir alış veriş murabaha türündendir. Şeri olarak caiz olan aradaki vade farkından dolayı malın değerinin üstüne fazladan bir bedel koymak caizdir. Burada tecil edilmesi yani zamanın kendisi gerçek manada bir mal olarak kabul edilmese de murabaha babından kabul edilmiş ve zamanın tecilinden dolayı bedelde artırma belli bir tecil her iki tarafın rızası için zikredilmesiyle birlikte ayrıca böyle bir alışverişi engelleyen bir şeyin de olmamasından ve insanların buna ihtiyaçlarından dolayı gerek satıcılar gerekse alıcılar olarak caiz kabul edilmiştir.
    Binaen aleyh ve sorunun olgusu gereği ; bu işi yapan kimse bu durumda aracı olmaktan yani malı önce kendisi satın alıyor ardından o malı isteyen kişiye vadeli olarak üstüne fiyatını artırarak satıyor. Bu şeran caiz bir alışveriş türüdür; bu işi yapan kişinin bir yer sahibi olması satış noktasına sahip olması ya da olmamasının herhangi bir önemi yoktur. Çünkü, şeri naslardan kişinin elinde olmadan eline geçirmeden kendi yerine nakledip özel mülkiyetine alınmadan yapılan satışı nehiy eden bu naslardan maksat malın garanti alınması alınması ve çekişme noktasından uzaklaşmak içindir. Bu durumların tamamı sorulan konu içerisinde sağlanmış ve her üç taraf içinde her hangi bir çekişme söz konusu değildir. Aşamaların her hangi birinde kayıp meydana geldiğinde kayıpların garantisinde herhangi bir karışıklık yoktur.

Allah (Celle Celaluhu) en iyi bilendir

Ana Sayfa Kurumumuz hakkında Fetva Talebi Site Haritası Öneriler Bizi Arayın